Kiểm toán trách nhiệm xã hội

Kiểm toán trách nhiệm xã hội

Chúng tôi có một hệ thống quản lý hoàn hảo, quan tâm đến nhân quyền và trách nhiệm xã hội, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của địa phương.BSCI, SEDEX và WRAP được tiến hành hàng năm.